Trả lương chậm phải trả tiền thêm cho người lao động


|
Theo đó, thời điểm trả lương do hai bên thỏa thuận và được ấn định vào một thời điểm cố định trong tháng. Người lao động được trả lương trực tiếp, đầy đủ và đúng thời hạn.
Đọc thêm...
dịch vụ văn phòng ảo, cho thuê văn phòng ảo

Bán 10 tô phở mỗi ngày sẽ phải đóng thuế


|
Quy định các hộ kinh doanh có doanh thu trên 100 triệu đồng/năm phải đóng thuế thu nhập cá nhân theo cách tính mới chính thức có hiệu lực từ 1.1.15
Đọc thêm...
dịch vụ văn phòng ảo, cho thuê văn phòng ảo

Luật doanh nghiệp sửa đổi: Rút ngắn thời gian xem xét cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh chỉ còn 3 ngày


|
Luật Doanh nghiệp sửa đổi: Rút ngắn thời hạn xem xét, cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp còn 3 ngày làm việc; không có nội dung ngành nghề kinh doanh trên Giấy phép kinh doanh.
Đọc thêm...
dịch vụ văn phòng ảo, cho thuê văn phòng ảo

Lao động nam được hưởng chế độ thai sản khi vợ sinh con


|
Theo Luật bảo hiểm xã hội sửa đổi có hiệu lực từ ngày 1/1/2016, lao động nam được nghỉ việc hưởng chế độ thai sản 5 ngày làm việc khi vợ sinh con; nghỉ 7 ngày làm việc khi vợ sinh con phải phẫu thuật hoặc sinh con dưới 32 tuần tuổi.
Đọc thêm...
dịch vụ văn phòng ảo, cho thuê văn phòng ảo