Quy đinh về khấu trừ thuế


|
Có thể bạn chưa biết? Những diện cá thể, doanh nghiệp được hưởng về khấu trừ thuế gồm những loại nào?
Đọc thêm...
dịch vụ văn phòng ảo, cho thuê văn phòng ảo

Cải cách thủ tục, tạo thuận lợi tối đa cho doanh nghiệp


|
Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng cho biết: “Để tạo thuận lợi tối đa cho người nộp thuế, toàn ngành sẽ tăng cường công tác hậu kiểm; kiểm tra kiểm soát nội bộ”
Đọc thêm...
dịch vụ văn phòng ảo, cho thuê văn phòng ảo

Từ 1-7-2015: doanh nghiệp không phải đăng ký ngành nghề kinh doanh


|
Từ ngày 1-7-2015, nhà đầu tư và doanh nghiệp sẽ được tự do kinh doanh những ngành nghề mà luật không cấm.
Đọc thêm...
dịch vụ văn phòng ảo, cho thuê văn phòng ảo

Tổng hợp các điểm mới trong luật về thuế sửa đổi năm 2014


|
Từ 01/01/2015, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế bắt đầu có hiệu lực. Luật về thuế sửa đổi 2014, theo đó có những điểm mới nổi bật sau:
Đọc thêm...
dịch vụ văn phòng ảo, cho thuê văn phòng ảo

Hàng loạt thông tư có hiệu lực kể từ ngày 01/01/15


|
Giảm thuế nhập khẩu nhiều mặt hàng, tổ chức tín dụng không được ủy thác để đầu tư dự án KD, mức hỗ trợ cho đối tượng bảo trợ xã hội... là những thông tư sẽ có hiệu lực kể từ ngày 1/1/2015.
Đọc thêm...
dịch vụ văn phòng ảo, cho thuê văn phòng ảo