Thông tư hướng dẫn quy đổi mệnh giá trong giao dịch


|
Theo hướng dẫn của Bộ Tài chính tại Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22 tháng 12 năm 2014 hướng dẫn về chế độ kế toán doanh nghiệp
Đọc thêm...
dịch vụ văn phòng ảo, cho thuê văn phòng ảo

Chậm lương quá 15 ngày phải tính thêm lãi suất ngân hàng


|
Số tiền được trả là một khoản ít nhất bằng lượng tiền trả chậm nhân với lãi suất trần huy động tiền gửi có kỳ hạn một tháng do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tại thời điểm trả lương.
Đọc thêm...
dịch vụ văn phòng ảo, cho thuê văn phòng ảo

Thay đổi mã vùng điện thoại nhiều tỉnh thành từ 1/3/2015


|
Chỉ có 4 địa phương giữ nguyên mã vùng cũ là Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Hòa Bình, Hà Giang.
Đọc thêm...
dịch vụ văn phòng ảo, cho thuê văn phòng ảo

Lương hưu và trợ cấp tăng từ tháng 1


|
Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động sẽ được tăng thêm 8% mức lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội và trợ cấp hàng tháng.
Đọc thêm...
dịch vụ văn phòng ảo, cho thuê văn phòng ảo

Những chính sách có hiệu lực từ tháng 3


|
Nhiều quy định ảnh hưởng trực tiếp tới đời sống xã hội và lao động việc làm sẽ có hiệu lực trong tháng 3 này.
Đọc thêm...
dịch vụ văn phòng ảo, cho thuê văn phòng ảo