Thiết kế không gian làm việc mang lại hiệu quả


|
Hầu hết chúng ta đều phải thừa nhận rằng môi trường làm việc ảnh hưởng mạnh mẽ đến cách suy nghĩ và hành động của con người.
Đọc thêm...
dịch vụ văn phòng ảo, cho thuê văn phòng ảo

Những cách hay chiếm được niềm tin từ nhân viên


|
Sự tin tưởng thường được coi là nền tảng của sự thành công của bất cứ công ty nào. Hầu hết mọi người coi trọng sự tin tưởng của khách hàng: Họ phải tin tưởng vào bạn, các sản phẩm và dịch vụ của bạn.
Đọc thêm...
dịch vụ văn phòng ảo, cho thuê văn phòng ảo

Tạo động lực cho nhân viên chỉ bằng một câu nói


|
Con người mang tính xã hội sâu sắc – bản năng của chúng ta là kết nối với nhau và làm việc cùng nhau.
Đọc thêm...
dịch vụ văn phòng ảo, cho thuê văn phòng ảo

Điều gì làm nên nhà lãnh đạo tài ba ( phần 2)


|
Trí tuệ cảm xúc có thể học được hay không? Câu hỏi gây tranh cãi khá nhiều từ các chuyên gia nghiên cứu. Chắc hẳn bạn cũng đang thắc mắc điều này phải không?
Đọc thêm...
dịch vụ văn phòng ảo, cho thuê văn phòng ảo

Điều gì làm nên nhà lãnh đạo tài ba ( phần 1)


|
Điều gì tạo nên người lãnh đạo thành công, tất cả khả năng làm việc, kinh nghiệm hay sự thông minh đều chưa đủ. Bài viết này sẽ giới thiệu về yếu tố hình thành một nhà lãnh đạo giỏi.
Đọc thêm...
dịch vụ văn phòng ảo, cho thuê văn phòng ảo