Phương pháp phỏng vấn hiệu quả


|
Việc thuê nhân công là một rủi ro kinh doanh nhưng cũng sẽ dẫn đến thành công của công ty bạn khi khai thác đúng người vào đúng công việc. Làm thế nào để bạn có thể tìm thuê đúng người vào đúng vị trí để họ có thể làm việc hết công suất và đem lại hiệu quả công việc cho bạn?
Đọc thêm...
dịch vụ văn phòng ảo, cho thuê văn phòng ảo

Những lý do và cách chúng ta nói dối trong công sở


|
Mặc dù xã hội nào cũng lên án sự giả dối, nhưng nó là một đặc trưng thông thường của cuộc sống. Vậy bạn nên đối xử với đồng nghiệp của mình như thế nào khi nghi ngờ họ nói dối? Điều đó phụ thuộc vào cách nói dối, và loại người nói dối của họ.
Đọc thêm...
dịch vụ văn phòng ảo, cho thuê văn phòng ảo

5 cách để nhận được sự giúp đỡ


|
Làm thế nào bạn có thể thực hiện yêu cầu giúp đỡ dễ dàng hơn? Và làm thế nào các tổ chức có thể tạo ra các môi trường làm việc mà ở đó việc yêu cầu giúp đỡ được khuyến khích hơn?
Đọc thêm...
dịch vụ văn phòng ảo, cho thuê văn phòng ảo

Để thuyết phục người khác, hãy cho họ sự lựa chọn


|
Có vô vàn cách để gây ảnh hưởng đến người khác. Các nhà nghiên cứu đã tìm thấy rằng các gợi ý thành công nhất để có sức mạnh thuyết phục bằng cách sử dụng một vài động lực con người đơn giản.
Đọc thêm...
dịch vụ văn phòng ảo, cho thuê văn phòng ảo

3 điều khác biệt giữa người quản lý và nhà lãnh đạo


|
Tôi đã suy nghĩ và đã quyết định đưa ra ba bài kiểm tra quyết định xem bạn đã thực sự chuyển đổi từ quản lý sang nhà lãnh đạo hay chưa.
Đọc thêm...
dịch vụ văn phòng ảo, cho thuê văn phòng ảo